15.2.2012

Lyhyesti helmikuun 2012 uutisia kielestä ja kirjallisuudesta

Ke 15.2.2012

1. Koneen säätiö on antanut kuusi miljoonaa euroa käytettäväksi suomalaisugrilaisten kielten dokumentointiin.
"Koneen Säätiö käynnistää kieliohjelman, jonka päätavoitteena on edistää pienten suomalais-ugrilaisten kielten, suomen ja Suomen vähemmistökielten dokumentointia." Kieliohjelma julkistettiin 1.2.2012. http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/kieliohjelma/ 


2. Koneen säätiön jakamat tietokirjoittamisen apurahat vuonna 2011:
http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/myonnetyt/2011/#Tietokirjat:


Taiteiden maisteri Umayya Abu-Hanna 12.600 € jatkoapuraha
Monikulttuurisuuden työkalupakki Suomen kulttuurikentälle -tietokirja

Tietokirjailija, diplomi-insinööri Joel Ahola (ja työryhmä) 13.600 €
Tietokirja Pohjois-Suomen autiotuvista

Jan-Erik Andersson 10.000 €
Life on a Leaf -taloa kokonaistaideteoksena käsittelevä kirja

Dosentti, kirjailija Jari Ehrnrooth 27.600 €
Uskonnoton usko ja 2000-luvun ihmisyys

Ethnos ry 6.000 €
Kuvitettu kulttuuriperintö-aiheinen artikkelikokoelma suurelle yleisölle

FT, dosentti, yliopistotutkija Outi Fingerroos (ja työryhmä) 7.100 € jatkoapuraha
Tarinoita Guadalupen Neitsyestä -tietokirja. Guadalupen Neitsyen merkitys meksikolaisten arkielämässä valokuvin ja kertomuksin tutkittuna.

Fotosynteesikirjatyöryhmä 34.000 € jatkoapuraha
Fotosynteesi - puhdasta energiaa auringosta -tietokirjan kirjoittaminen

Filosofian maisteri, tietokirjailija Jussi Förbom 16.800 € jatkoapuraha
Migri - Erään viraston anatomia. Maahanmuuttoviraston toiminta, rooli ja asema julkishallinnossa.

Jukka Gronow 2.500 €
On the Formation of Marxism -teoksen uudistetun laitoksen julkaiseminen Brill -kustantamon kirjasarjassa

VTM, vapaa toimittaja Elina Grundström 31.000 €
Raaka-ainekauppaa käsittelevä reportaasikirja

Filosofian tohtori Maria Hirvi-Ijäs 8.000 €
Tietokirja suomalaisesta nykytaiteesta. Käsikirja viimeisten kahden vuosikymmenen ajan tärkeimpien kuvataiteilijoiden taiteesta ja ajattelusta.

Yliopisto-opettaja Lauri Holappa (ja työryhmä) 4.400 €
Raha ja talous -tietokirja kapitalistisen rahatalousjärjestelmän eri ulottuvuuksista

FL Juhani Huotari (ja työryhmä) 14.700 €
Unkarilaisen nykykirjallisuuden esittely esseiden muodossa kustannusyhtiö Avaimen Café Voltaire sarjassa

Dosentti Marja-Leena Hänninen 9.200 € jatkoapuraha
Yleistajuinen tietoteos keisariperheen naisista Julius-Claudiusten dynastian Roomassa

Professori emerita Riitta Jallinoja 5.000 €
The Dynastic Family and the Emergence of the Bare Family -kirjan kielentarkastus

VTM, toiminnanjohtaja Frank Johansson 15.000 €
Ihmisoikeustyön ja humanitaarisen avun käytäntöjä kriittisesti käsittelevien tekstien kääntäminen

VTT,dos. Kristiina Kalleinen 27.600 €
Tietokirja Nordenskiöld-suvun historiasta

FT Nuutti Kangas 30.000 €
Valaiden historiaa Itämeressä. Kirjattuja valaiden harharetkiä Itämereen vuosisatojen saatossa ekologian ja kulttuurin näkökulmasta.

Filosofian maisteri Mia Kankimäki 4.200 € jatkoapuraha
Sei Shonagon - Vuosi japanilaisen hovinaisen jäljillä -tietokirjan kirjoittaminen

Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura 7.090 € jatkoapuraha
Kansalaisyhteiskunta-verkkolehden kehittäminen

Suomentaja Jaana Kapari-Jatta 6.300 € jatkoapuraha
Virginia Woolfin esseevalikoiman suomentaminen

Musiikin Tohtori Arja Kastinen (ja työryhmä) 36.800 € jatkoapuraha
Musiikkimme juuret. Kolmen tutkijan yhteistyöjulkaisu 1900-luvun alun karjalaisten kanteleensoittajien musiikista, henkilöistä ja soittimista.

Fil. maist. Paula Kokkonen 25.200 €
Komi–suomi-sanakirjahanke. Komi–englanti–suomi-sanakirjamateriaalin suomen kielen tarkistus ja Komi–venäjä-sanakirjan hakusanojen kääntäminen suomeksi.(KIELIOHJELMA)

KM, tutkija, tietokirjailija Riitta Koskinen 8.400 € jatkoapuraha
Kertomuksia kartanoista -tietokirjan loppuunsaattaminen

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 29.500 €
Suomen murteiden sanakirjan (SMS) toimitustyöhön osallistuminen (KIELIOHJELMA)

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 115.000 €
Vanhan kirjasuomen sanakirjan 3. osan loppuunsaattaminen ja sanakirjan toimitustyön jatkaminen O-kirjaimesta eteenpäin. (KIELIOHJELMA)

Kulttuurintutkimus-lehti/Kulttuurintutkimuksen seura ry. 2.730 € jatkoapuraha
Kulttuurintutkimus-lehden toimituskunnan koulutus

Kääntäjä Tuomas Kärki 10.500 €
Väestötieteen maailmanklassikon, Thomas Malthusin kirjan An Essay on the Principle of Population kääntäminen suomeksi

FM / tutkija Toni Lahtinen 8.400 €
Kirjailija Timo K. Mukan kirjeistä koostuvan Pieniä kiviä putoilee - Kirjeitä 1958–1973 -antologian toimittaminen

FT, professori Mikko Lehtonen 11.550 €
Kulttuuritaistolaisuutta koskevan kirjan laatiminen (vuodelle 2012)

Filosofian maisteri Kaisa Lehtosalo (ja työryhmä) 15.475 €
Sanakirjat ja etiikka -artikkelikokoelman toimittaminen ja kahden kokoelmaan tulevan artikkelin kirjoittaminen

FT Auli Annikki Leskinen (ja työryhmä) 31.300 € jatkoapuraha
Espanjan, Portugalin ja Latinalaisen Amerikan nykykirjallisuuden historia 1970-2010

Liikennesuunnittelun Seura ry 5.000 € jatkoapuraha
Liikennesuunnittelun Seuran Liikenne-lehden ja Liikenne/Kaupunki -lehden kehitysprojektit

FM Minna Lindgren 8.400 €
Subjektiivisen oopperaoppaan kirjoittaminen

HuK. suomentaja Juhani Lindholm 9.200 €
David Foster Wallacen esseevalikoiman suomentamiseen

Sosionomi, toimittaja Leena Liukkonen-Forsell 16.800 €
Venäläiset tulevat. Kokemus ja näkemys venäläisen ja suomalaisen toimintakulttuurin kohtaamisesta esseenä.

Filosofian tohtori Ville Lähde 27.600 €
Niukkuuden maailmassa -tietoteoksen kirjoittaminen

Diplomi-insinööri Kari Ojala 16.100 € jatkoapuraha
Käytännön opas pientalon rakennuttajalle tai talopaketin ostajalle ympäristöntutkimuksen uusimpien tulosten huomioonottamiseksi

Yhteiskuntatieteiden maisteri Anu Partanen 20.700 €
Tietokirja Yhdysvaltain arjesta pohjoismaalaisen näkökulmasta

Tiedetoimittaja Timo Paukku 27.600 €
10 teknikkaa, jotka muuttavat maailmaa: 21. vuosisadan tekniikoita, jotka tulevat osaksi arkeamme. Miten keksinnöt muuttavat maailmaa ja ihmisiä 2100-luvulla.

FT, dos. Jyrki Pöysä 9.200 €
Kirja lähiluvun menetelmästä kulttuurin- ja perinteentutkijan työvälineenä

Tietokirjailija, toimittaja Ville Ropponen (ja työryhmä) 12.600 €
Matkalla lapsen kanssa -matkaopas

FT, prof. Sirkka Saarinen (ja työryhmä) 26.400 €
Suomalais-udmurttilaisen sanakirjan laatiminen (KIELIOHJELMA)

Valtiotieteen tohtori, dosentti Pasi Saukkonen 16.100 € jatkoapuraha
Suomen kotouttamis- ja vähemmistöpoliittiset vaihtoehdot -tietoteos integraatiopolitiikan historiasta, nykypäivän haasteista ja suomalaisen politiikan mahdollisuuksista

FK Annamari Saure (ja työryhmä) 14.600 €
Tietokirja yleisölle avoimista suomalaisista kirjailijakodeista

FM, suomentaja Aura Sevón (ja työryhmä) 10.500 €
Sukupuolen- ja kirjallisuudentutkimuksen klassikon, Hélène Cixous'n teoksen Le rire de la méduse et autres ironies suomentaminen

FM Anna Sidorova 6.300 €
Pienten kielten suojeluoppaan aineistohankinta, editointi ja kääntäminen (KIELIOHJELMA)

FT, dosentti Raisa Simola 9.200 € jatkoapuraha
Suomenkielisen afrikkalaisen kirjallisuuden tietokirjan laatiminen

Kirjailija John Simon 31.000 €
Suomi venäläisen puun ja saksan kuoren välissä jatkosodassa suomenjuutalaisten sotilaiden näkökulmasta nähtynä

Kirsti Katariina Simonsuuri 27.600 €
Homeroksen maailma -teos homeerisesta maailmankuvasta, suullisen runouden ja keskeisen jumalsuhteen näkökulmasta

Anja Snellman 25.200 €
Prostituution ja seksibisneksen historian kirjoittaminen - ensimmäinen ja toinen versio

Suomen etnomusikologinen seura ry 4.000 €
Suomalaista etnomusikologiaa esittelevä Musiikki kulttuurina -oppikirja

Suomen rauhantutkimusyhdistys ry. 9.310 € jatkoapuraha
Kosmopolis-lehden toimituksen kehittäminen, verkkosivujen uudistaminen ja yhteistyö VTY:n politiikasta.fi-sivuston kanssa

Suomen sosiaalipedagoginen seura 7.000 € jatkoapuraha
Referee-arviointiprosessin käyttöönotto sosiaalipedagogisessa aikakauskirjassa

Suomen uskontotieteellinen seura ry - Religionvetenskapliga Sällskap i Finland rf 12.000 €
Uskonnontutkija-lehden kehittämistyö, päätoimittaminen ja sähköisen julkaisuympäristön luominen

Toimittaja Jari Tamminen 6.300 €
Häiriötiloja – Kulttuurihäirinnän aakkoset. Kuvitettu tietokirja kulttuurihäirintänä (Culture Jamming) tunnetusta ilmiöstä, joka yhdistää taiteen ja aktivismin markkina- ja yhteiskuntakritiikkiin.

Tietokirjailija Riikka Tanner 25.200 € jatkoapuraha
Tietokirjan Tehtaiden varjossa kirjoittaminen. Tehtaat ja kaupunki 1970.

Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka 4.600 €
Kirjallisuudessa olevan tiedon koonti suomettumisajan historiasta ja perustan luominen Suomen kylmän sodan aikaisen historian tulevalle tutkimukselle

The Westermarck Society ry. 6.000 € jatkoapuraha
Sosiologia-lehden digitointi ja jäsenpalvelujen kehittäminen

FM Marko Toppi 12.600 € jatkoapuraha
Eero ja Saimi Järnefeltin kirjeenvaihtoa ja päiväkirjamerkintöjä 1914 - 1944 -kirjan toimitus- ja tutkimustyö (2. osa)

YTT, Dosentti Jarno Valkonen (ja työryhmä) 13.000 €
Rogers Brubakerin Etnisyys ilman ryhmiä -tietokirjan toimittaminen ja suomentaminen

Valtiotieteellinen yhdistys ry. 8.200 € jatkoapuraha
Politiikka-lehden toimitusprosessin ja saavutettavuuden kehittämishanke 2011-2013

Venäjän ja Itä-Euroopan Tutkimuksen Seura 7.000 € jatkoapuraha
Idäntutkimus-lehden kehittämishankkeet

FM, suomentaja Natasha Vilokkinen 13.800 €
Göran Therbornin The World - A Beginner's Guide -kirjan suomentaminen

YTM, tietokirjailija Matti Ville Samuli Ylönen 23.100 €
Talouskriisi, budjettikuri ja demokratian jälkeinen Eurooppa? Journalistinen kirja talouskriisin vaikutuksista demokratiaan Kreikassa ja EU:ssa.


Taiteen ja kulttuurin sekä muut apurahat

Valosuunnittelija AMK Timo A. Aalto (ja työryhmä) 5.500 €
Siilo - nykysuomen oraakkeli. Paikkasidonnainen taideteos, jossa käytetään valo- ja videoinstallaatiota yhdessä performanssin ja äänimaailman kanssa herättämään henkiin betonisia viljasiiloja.

AAVE -festivaalin työryhmä 14.000 €
AAVE - Alternative AudioVisual Event: kansainvälinen liikkuvan kuvan festivaali Helsingissä

Aino Acktén huvilan ystävät ry. 10.000 € jatkoapuraha
Aino Acktén huvilan kulttuuritoiminnan jatkaminen ja kehittäminen vuonna 2012

Kuvataiteilija Niran Baibulat (ja työryhmä) 4.000 €
Tammimäki 3416 askelta -teos

Elokuvaohjaaja-käsikirjoittaja Hanna Bergholm (ja työryhmä) 35.000 €
Teatterikohtausten suunnittelu ja nukkejen teko pitkään elokuvaan ja teatteriesitykseen

Circo Aereo ry 21.000 € jatkoapuraha
Nykysirkuksen Pohjoismainen Hautomo - hitaasti kasvavaa juurevaa nykysirkusta

DO TANK Helsinki työryhmä 10.000 €
DO TANK 'base camp for better world' -tapahtuman järjestäminen

Edistyksellinen nykytanssi ja -baletti yhdistys ry 20.000 €
Susanna Leinonen Companyn Romeo ja Julia -kantaesityksen tuottaminen

FT, kuraattori Taru Elfving (ja työryhmä) 10.000 €
Archipelago Think Tank Hautomo I

Teatteriohjaaja TeM Lija Fischer (Laine) (ja työryhmä) 5.000 €
Henriikka Tavin runoihin pohjautuvan runoesityssarjan tuotantantokuluihin

FixC osuuskunta 20.000 €
Suomen ensimmäisen elektronisen taiteen Vilke-kokoelman perustaminen

Framil ry 15.000 €
Kansainvälisen New Performance -performanssifestivaalin järjestäminen Turussa 4.-5.5.2012

Artist Jalal Adel Hameed 15.000 €
Freeze. Working with the media art project, Arab refugees in East Helsinki involved

Taiteen tohtori Tapio Heikkilä 8.400 €
Visuaalisen maisemaseurannan niittykohteiden valokuva-aineiston arkistointi

Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö 12.000 €
Arooska - somalihäät. Somalitaustaisten suomalaisten aineettoman kulttuuriperinnön tallentaminen ja esittely.

Helmi Films Oy 21.000 €
Woman On Hold -dokumenttielokuva sambialaisesta naisnyrkkeilijästä

Taiteen maisteri Miina Hujala (ja työryhmä) 20.000 €
Galleria ja työryhmä Alkovin perustoiminnan mahdollistaminen

Taiteen ja Teatteritaiteen maisteri Tomi Humalisto (ja työryhmä) 10.500 €
Light Noise -esityksen valmistaminen Tampereelle vuonna 2012

FM, Elokuvaohjaaja Iiris Härmä (ja työryhmä) 17.000 €
Girl and The Moon -dokumenttielokuvan ennakkotutkimus, ennakkokuvausmatkakulut ja käsikirjoitus

Filosofian tohtori, dosentti Ruth Illman (ja työryhmä) 10.000 € jatkoapuraha
Tieteiden ja taiteiden välisen Aboagora-symposiumin järjestäminen

Composer Aki Ito (ja työryhmä) 11.175 €
Creating a new musical composition for voice, electronics and small ensemble through research on language and sound perception

Juminkeko-säätiö 15.000 € jatkoapuraha
Kainuussa ja Vienan Karjalassa toteutettavan Sommelo- musiikkijuhlan kansainvälisyyden vahvistaminen alkuperäismusiikin välityksellä

Ohjaaja, Master of Arts Kira Jääskeläinen 2.000 €
Pohjankävijän päiväkirjasta -dokumenttielokuvan käsikirjoituksen valmistelu ja projektin esittely Beringia Days -kongressissa

Kuvataiteilija Jukka-Pekka Kaljonen (ja työryhmä) 10.000 €
Tukholmaan toteutettava Dublin2-taideprojekti

Kanteleliitto ry 20.000 €
KanteleFest -kantelemusiikkifestivaali yhteistyössä Meidän festivaalin kanssa 29.7. - 4.8.2012 Tuusulanjärvellä

Aikatutkija Kattoparatiisi ry / Teemu Lehto 40.000 €
Kattopalatsi. Urbaani, yhteisöllinen sekä ekosysteemipalveluja ja kaupunkikulttuuria aktivoiva tila Helsingin sydämessä, arjen yläpuolella.

Keski-Uudenmaan Teatterin kannatusyhdistys ry 13.600 €
Dostojevskin Rikoksen ja rangaistuksen tuottaminen historialliselle Tuusulan Olympiakasarmille

Filosofian maisteri Lauri Keskinen 27.600 €
Rockantropologi Timo Saarniemen arkiston järjestely ja digitointi sekä häntä käsittelevän valokuvanäyttelyn järjestäminen

Ylioppilas Maksim Komaro (ja työryhmä) 5.000 €
Camping 2 -teoksen suunnittelu ja toteutus

Sirkustaiteilija Rauli Karlo Olavi Kosonen (ja työryhmä) 10.000 €
O`DD-sirkusesityksen ja arkkitehtuuriluomuksen work in progress -vaihe (2012)

Kulttuurintutkimuksen seura ry. 20.000 €
Tieteen kieli - Vetenskapens språk -hanke (vuosi 2012)

Musiikin maisteri, kitarataiteilija Petri Kumela (ja työryhmä) 6.000 €
Konsertti-installaation valmistaminen Meksikossa 2012

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry. 8.000 € jatkoapuraha
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko 2012

Kuvataideakatemian ystävät ry 40.000 € jatkoapuraha
Mestarikurssi 2012 - Kuvataideakatemian opiskelijoille suunnattu intensiivikurssi kansainvälisesti arvostetun kuvataiteilijan johdolla

Lens Politica ry 10.000 €
Yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festivaalin Lens Politican järjestämiseen 2012

VtM Jan Liesaho (ja työryhmä) 5.775 €
Eduskunta II-teatteriproduktion käsikirjoittaminen ja taustoitaminen

Lyhty ry 4.500 €
Kehitysvammaisten Marginaaliklubin toiminnan jatkaminen

Taidemaalari, muusikko Tapio Lötjönen (ja työryhmä) 15.000 €
Soiva kuva -näyttely Rovaniemen Korundissa

M.A.D. Tanssimaisterit ry 25.000 € jatkoapuraha
Suomalaisen tanssielokuvan kehittämishanke

Maaseudun Sivistysliitto 80.000 € jatkoapuraha
Lupa käyttää luontoa. Ympäristösivistyksen hankekokonaisuuden toteuttaminen vuonna 2012.

Muusikko Samuli "Teho" Majamäki 9.000 €
Soololevyn sävellystyö ja tuotanto tammi–maaliskuussa 2012 sekä esiintymisten harjoitus ja toteutus

Teatteri-ilmaisun ohjaaja, näyttelijä (FIA) Antti-Juhani Manninen 5.000 €
Breathing-pop-up-kulttuuritilan vierailevien taiteilijoiden palkkioihin

Matti Koivurinnan Säätiö / Aboa Vetus & Ars Nova Museo 20.000 € jatkoapuraha
Speed of Darkness -museonäyttelyt Suomessa ja Virossa 2012

Tanssinopettaja/Koreografi Menard Mponda (ja työryhmä) 5.000 €
Afrikkalaisen tanssin ja musiikin Fest Afrika -festivaalin järjestäminen Tampereella

Mustarinda seura ry 8.100 €
Mustarinda 2012: kesänäyttely ja -koulu

Sarjakuvataiteilija, Taiteen maisteri Tommi Musturi (ja työryhmä) 2.830 €
Le Dernier Cri -taiteilijaryhmän näyttely, työpaja, esiintyminen ja vierailu Tampereelle huhtikuussa 2012

Naisten Tiedesäätiön kannatusyhdistys 50.000 €
Naisten Tiedesäätiön toiminnan tukeminen

Professori Jyrki Nummi 70.000 €
Suomalainen kirjallisuuspankki (KIELIOHJELMA)

Nuoren Voiman Liitto 3.050 €
Helsingin Proosakonferenssin 2012 tiedotus- ja matkakuluihin

Oulun sarjakuvaseura r.y. 3.000 €
Oulun sarjakuvapäivät 2012

Elokuvatuotantoyhtiö Oy Bufo Ab 10.000 €
Maailman ensimmäinen taidelyhytelokuva revontulista planetaarioihin

Kuvataiteen maisteri (Tila-aikataiteen osasto, Kuvataideakatemia) Anu Pennanen 15.000 €
Tempelhof. Kokeellinen elokuva ja videoinstallaatio Tempelhofin lentokentän kuvitteellisesta tulevaisuudesta pakolaisten satelliittikaupunkina.

Tanssitaiteilija Ninni Perko (ja työryhmä) 20.000 €
Laulu Rakkaudesta. Tanssin ja teatterin rajamaastossa kulkeva teos dementian kanssa aikaa vastaan kipuilevasta parisuhteesta.

Pitskun Kyläkirkon Kulttuuriyhdistys ry 20.000 € jatkoapuraha
Pitskun Kulttuurikirkon viisi tiede-taidevuotta osa II : Tunteet, aivotutkimus ja taide

Elokuvaohjaaja Jaana Puhakka 11.000 €
Matkalla jossain Suomessa -dokumenttielokuvan kehittely

Musiikin maisteri (Sib.Akat.) Uljas Pulkkis (ja työryhmä) 8.400 €
Virtuaalisen pianokonserton sävellystyö ja toteuttaminen

Runoviikko ry 15.000 €
Kansainvälisten runoklubien järjestäminen

FM, arkistonhoitaja Merja Sippula 14.175 €
Keski-Suomen Metsämuisti -arkiston, erityisesti sen valokuvatietokannan täydentäminen ja käytettävyyden kehittäminen

Sirkusyhdistys Circus Uusi Maailma ry 20.000 €
Nykysirkusta, parkouria, tanssia ja musiikkia yhdistävän Kerrostalo-nykysirkusteoksen valmistaminen

Tuottaja Hanna Suhonen (ja työryhmä) 7.350 €
Rajal-nimisen karjalankielisen laulusarjan tuottaminen sopraanolle ja lyömäsoittajalle

Suomen Biotaiteen Seura ry 35.000 € jatkoapuraha
Field_Notes Publication on Art and Science

Suomen Rakennustaiteen Museo 40.000 €
Unbuilt Helsinki. Arkistohistoriallinen tutkimushanke Helsingin rakentamattomista arkkitehtuurisista kohteista.

Suomen soundpaintingyhdistys ry 15.000 €
The Soundpainting Laboratory -konserttisarja

Taideyhdistys Olohuone ry 6.000 €
Olohuone 306,4 km2 -kaupunkitaidetapahtuma

TAKO 3. pooli 3.000 €
Suomalainen talvipäivä 2.2.2011 -näyttelytekstin kääntäminen

Koreografi, tanssitaiteen maisteri Virva Johanna Talonen (ja työryhmä) 28.350 €
Hän ei asu täällä enää -nykytanssiteoksen valmistaminen ja esittäminen vuonna 2012

Talonpoikaiskulttuurisäätiö 10.000 € jatkoapuraha
Kekristä kansanjuhla -hankekokonaisuus. Lapsille ja nuorille suunnattujen kekritarinoiden, -leikkien ja -pelien jatkosuunnittelu ja toteutus.

Tero Saarinen Company / Into liikkeessä ry 20.000 €
A Chair Fit for an Angel -elokuvan valmistaminen kanadalais-suomalaisena yhteistuotantona

Todellisuuden tutkimuskeskus ry 43.000 €
Todellisuuden tutkimuskeskuksen Utopia-tutkimussuunnitelman toteuttaminen

Tuglas-seura 8.000 €
Virolaista kulttuuria suomenvirolaisille lapsille ja nuorille. Kahdeksan kulttuuritapahtuman sarja virolaisnuorten oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseksi ja Suomeen kotoutumisen tukemiseksi.

Turku Jazz ry 10.000 €
tku_jazz_goes_free - kokeellisen ja vapaan jazzin ja jazz-performanssin konserttisarja

Työryhmä Elin&Keino 6.750 €
Punctured Sky -installaation valmistaminen ja kansainväliseen kuvanveistonäyttelyyn osallistuminen Australiassa

Työryhmä Nukkehallitus 21.000 €
Poikkitaiteellisen Miehen puhe -tangoteoksen toteuttaminen

Työryhmä Tyttö ja kuolema 28.000 €
Kokeellisen ja tutkimuksellisen elokuvakäsikirjoituksen kirjoittaminen sekä monitaiteinen ja avoin dramaturginen työskentely nuoren tytön itsemurhaa käsittelevästä kertomuksesta

Ulan Batorin kannatusyhdistys ry 14.700 €
Don Quijote - tuulimyllyjen puolesta -kiertueteatteriesitys Suomen länsirannikolla kesällä 2012

Kuvataiteilija Timo Vartiainen (ja työryhmä) 20.000 €
Ympäristötaiteellinen teos, jossa visualisoidaan kulutusta ja kierrätystä monialaisesti taiteen keinoin

Kulttuurituottaja (amk), opiskelija Ulrika Vilke (ja työryhmä) 20.000 €
Yhteisöllinen Visuaalinen partituuri -monitaideteos

Nukketeatteritaiteilija/ Teatteri-ilmaisunohjaaja (AMK) Timo Väntsi (ja työryhmä) 10.500 €
Federico García Lorcan kirjoittaman Nukketeatteria nuijan tahtiin -nukketeatterinäytelmän kantaesityksen toteuttamisnen

Zodiak Presents ry/ Zodiak - Uuden tanssin keskus 25.000 € jatkoapuraha
Nykytanssin kansainvälisen residenssitoiminnan kehittämishanke 2011-2013

Koneen Säätiö myönsi vuonna 2011 tieteen, taiteen ja kulttuurin apurahoja ja palkintoja yhteensä 9 142 302 €.3. Vuoden johtolankapalkinto myönnettiin Pekka Hiltuselle esikoisromaanista Vilpittömästi sinun. Kirja on Gummeruksen kustantama.

http://www.dekkariseura.fi/jl_index.html
Suomen dekkariseura ry:n Vuoden Johtolanka -palkinto myönnetään vuosittain edellisen vuoden merkittävästä kotimaisesta dekkariteosta.
"Olen äärimmäisen iloinen suomalaisen dekkariyhteisön komeasta tunnustuksesta. Yritän trillerisarjassani nivoa jännitystä yhteiskunnallisiin teemoihin ja kirjoittaa kokonaisuudet sellaisella kansainvälisellä otteella, johon olen itse kasvanut”, Hiltunen sanoo.
Romaanin käännösoikeudet on myyty jo Ranskaan, Tsekkiin ja Puolaan.
Teos sai myös Kaarlen palkinnon 2012 ja oli Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkintoehdokkaana. 
Liki 70 rikoskirjaa lukeneeseen raatiin kuuluivat Juha RoihaRitva Sorvali jaTiina Torppa. 
(Markkinointi ja mainonta)

4. Vanhaa kirjasuomea voi nyt opiskella digitaalisesti http://www.vvks.info/index.html

4 kommenttia:

 1. ...liittyen aikaisempiin keskusteluihin tieteen kielistä, laskinpa montako Koneen säätiön apurahojen saajakohdetta kuului luonnontieteiden piiriin. Kuvausten perusteella kolme.
  En tosin tiedä oliko niitä hakijoitakaan mitenkään merkittävästi enempää...

  VastaaPoista
 2. Kiitos uutistiivistyksestä. Minusta on mielenkiintoista aina seurata, ketkä saavat apurahaa ja mihin tarkoitukseen!

  VastaaPoista
 3. hdcanis, apurahaa kannattaa hakea silloin, kun siihen tuntuisi olevan mahdollisuuksia...

  VastaaPoista
 4. Helmi-Maaria Pisara, olen huomannut, että monikaan ei tiedä, että apurahojakin on jaossa...

  VastaaPoista

Kiitos vierailustasi blogissani, toivottavasti tulet uudelleenkin.
Jätä viesti tai kommentti, ne ilahduttavat aina.

Sähköposti pitää laittaa, jotta linkki toimii, mutta sitä ei näytetä julkisesti.

Valitettavasti anonyyminä ei tähän blogiin voi enää kommentoida. Nimettömät kommentit poistetaan, joten laita kommenttiisi ainakin nimimerkki.

Jos kirjoitat kommentin Nimi/URL-osoite-vaihtoehdolla, aloita URL-linkki http://-alulla, että se toimii!

Nimi/URL-osoite on oikea vaihtoehto esimerkiksi, jos blogisi on muussa palvelussa kuin Bloggerissa.


Kiitos kommentista! Palautetta on kiva saada.